meter

Vi tar måtten

Att ta rätt mått låter ofta enklare än vad det är. Finns det plats att montera produkten vid det innåtöppnande fönstret? Finns det möjlighet att skruva upp beslagen där du tänkt och har du klart för dig vad produkten kräver för att fungera som den skall?

Det finns många fallgropar och omständigheter som kräver uppmärksamhet. För ett lyckat resultat är en noggrann måttagning en absolut nödvändighet. Vi hjälper dig och ser till att du får rätt mått och rätt placering av dina produkter.

Tjänsten är kostnadsfri för alla projekt som utmynnar i en produktorder hos oss. Till större projekt säljer vi även måttjänsten separat. Kontakta oss ifall du vill veta mer.